پوستر کنگره
poster_fin1

تاريخ هاي مهم

schadule-new-menu_1


برگزارکنندگان
Picture_1


تا شروع کنگره
second
minute
hour
Day

   

راهنماي ارسال چکيده مقاله

شرکت کنندگان قادر خواهند بود با انتخاب يکي از محورهاي کنگره در سامانه کاربري خود و در قسمت <<ثبت چکيده مقاله>> مقاله يا مقاله هاي خود را ارسال کنند. همچنين فرآيند و چرخه ي گردش مقالات ارسالي و نيز کد مقاله ازين قسمت قابل مشاهده است .( کد داده شده براي مقاله ارسالي خود را به خاطر داشته باشيد)

توجه

عنوان مقاله و نام نويسندگان بايد به صورت لاتين درج شوند

مقاله ارسالي بايد طبق << راهنماي ثبت نام و ارسال چکيده مقاله>> که از طريق لينک  << راهنماي ثبت نام و ارسال مقاله>> قابل مشاهده است، آماده و ارسال گردند

3

4

5

6

 


سامانه کاربران


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

حاميان

vizhe

sarmad

silver

Elsevier.300dpi.168k

Faridea_logo

boronz

samed

researchers_1

report_2016_

index

other

r_9_160508102240

header

bank


بازديدکنندگان سايت

تعداد کل بازدید: 440305
تعداد کاربران آنلاین: 2
تعداد بازدید امسال: 12838
تعداد بازدید این ماه: 1453
تعداد بازدید امروز: 27  تعداد بازدید کنندگان :440305
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.